shop.steencentrum.nlServiceVerwerking onderhoud

Aftrillen

Reinig de trilplaat grondig voor het aftrillen; zand en/of cementresten en roest kunnen uw bestrating vervuilen. De bestrating moet schoon en droog zijn voordat u aan het aftrillen begint. Getrommelde betonbestrating, betonstenen met een vellingrand en gebakken bestrating kunt U op de gebruikelijke wijze met een metalen trilplaat afrillen. Voor andere producten moeten extra voorzorgsmiddelen genomen worden. Zoals betonstenen zonder facet, uitgewassen deklaag stenen, deze moet u aftrillen met een trilplaat met een rubberen mat. Dit is ter bescherming van de rand en de bovenlaag van de stenen.

Grote tegels van beton of natuursteen mogen niet worden afgetrild, deze zult u met een schone rubberen hamer aan moeten slaan, dit ter voorkoming van het breken van de tegels of het ontstaan van (haar)scheuren.

Afwatering

Afwatering bij gebakken en beton bestrating: Alle tegels en bestratingen zult u op afschot van minimaal 1% (=1 cm per m1) moeten aanleggen om waterophoping zoveel mogelijk tegen te gaan. Het afschot moet zo worden uitgevoerd dat het water van het huis wegloopt.

Dilatatievoegen en afwatering bij natuursteen: Indien bij terrassen de oppervlakte meer dan 15 m² of de lengte meer dan 5 meter bedraagt, dient een uitzettingsvoeg voorzien te worden dwars door de fundering (zandbed) en de legmortel. Aan de aansluiting met de gevel voorziet men eveneens een uitzettingvoeg door het plaatsen van isolatiefoam of een gelijkwaardig product. Verder geldt voor alle tegels en bestratingen dat deze met een helling van minimaal 1% (= 1 cm per m1) dienen te worden gelegd om waterophoping op de vloer zo veel mogelijk tegen te gaan. De helling moet zo worden uitgevoerd dat het water van het gebouw wegloopt.

Algen en mossen

Meestal worden terrassen, ongeacht of deze met gebakken of betonnen materialen zijn uitgevoerd, met name in de wintermaanden en op vochtige plaatsen bedekt met bijvoorbeeld algengroei en mossen. Algen en mossen zijn oppervlakkige begroeiingen. Deze zijn met o.a. millieuvriendelijke en reinigingsmiddelen te verwijderen.

Fundering

De basis voor elke oprit of terras wordt gevormd door een goed fundament. Een goede fundering bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van uw oprit of terras. Hieronder vind u een aantal basisregels:

Hoe minder draagkracht de bestaande ondergrond heeft, hoe zwaarder en dikker uw funderingslaag moet zijn. De meeste fundamenten bestaan uit 2 lagen, een waterdoorlatende onderlaag die meestal bestaat uit een grove steenslag of gebroken puin en een afwerklaag die bestaat uit grof zand (soms gecombineerd met cement ) De dikte van de onderlaag kan variëren tussen de 15 en 20 cm. Een andere basisregel is dat dunne materialen zoals tegels van 2 á 4 cm dik een stevigere fundering vragen. De tegels zullen dan gelegd moeten worden in specie of gestabiliseerd zand.

Tot slot, de verwachte belasting (druk) bepaalt de dikte van het fundament. Voor een oprit, waar auto's overheen moeten, moet de fundering steviger en dikker zijn , dan voor bijvoorbeeld een looppad. Houd u er tevens rekening mee op wat voor soort grond u de materialen legt. Op klei grond zult u een fundament moeten aanleggen dat meer water door laat dan een fundament op zandgrond. Klei houdt namelijk meer vocht vast, als dit vocht niet weg kan, zal het door de tegels/bestrating trekken. Dit geeft dan lelijke plekken in uw bestrating.

Hogedrukreiniger gebruiken

Het reinigen van beton en natuurproducten met hoge drukreinigers wordt afgeraden. Door de grote kracht van de waterstraal worden cementdeeltjes tussen de kleurmineralen, die de functie van lijm hebben, langzaam weggespoten. Het gevolg is dat de korrels los kunnen raken.

Door vochtig weer kan het met name op schaduwrijke plaatsen voorkomen dat er alg- en/of mosaanslag optreedt op uw sierbestrating. Hiervoor is algenreiniger greenclean of algisept leverbaar dit verwijdert zonder nabehandeling deze aanslag. Gebruik dus nooit een hogedrukreiniger, deze beschadigd de toplaag van elke bestrating waardoor de steen ruwer wordt en daardoor nog sneller vervulling en aanslag opneemt.

Optimale kleurmenging

Bij genuanceerde kleuren wordt een optimale kleurmenging verkregen door de pakketten in de juiste volgorde aan te breken. Dit betekent dat u de pakketen van boven naar beneden moet verwerken en niet laag voor laag. Heeft u meerder pakketten dan moet u de pakketten door elkaar verwerken. Dit geldt ook voor stenen van een enkele kleur bijvoorbeeld antraciet.

Reiniging

Het reinigen van beton en natuurproducten met hoge drukreinigers wordt afgeraden. Door de grote kracht van de waterstraal worden cementdeeltjes tussen de kleurmineralen, die de functie van lijm hebben, langzaam weggespoten. Het gevolg is dat de korrels los kunnen raken en u uw bestrating beschadigd en er alleen maar steeds meer vuil zich aan uw bestrating hecht. Het schoonmaken met chloor of zout wordt ook niet aangeraden, dit verbleekt namelijk de kleur van uw bestrating. Daarnaast is het reinigen van uw bestrating met chloor of zout ook nog eens heel slecht voor uw beplanting. Het beste kunt u uw terras of bestrating elke week met een gewone bezem vegen, daarmee verwijderd u bladen en krijgt u geen vlekken. Een ander voordeel is dat u ook meteen alle onkruidzaden die van bovenaf komen mee wegveegt. Wilt u toch uw terras een keer grondig reinigen? Gebruik dan gewone groene zeep, los dit op in een emmer heet water. Verdeel het water over uw terras of oprit en laat het een tijdje intrekken, vervolgens gewoon schoonschrobben en eventueel nog naspoelen met schoon water.

Voegen

Naast de steen kunt u ook met de voeg een bepaalde uitsraling creëren. Wanneer u kiest voor een brede voeg tussen de stenen, dan Creëert u een klassieke uitstraling. De voeg kunt u vullen met voegmortel, siersplit of siergrind. Afhankelijk van de de breedte van de voeg en de gebruikte steen kiest u een voegproduct. Wilt u de voegen benadrukken dan is het mooi een voegproduct te gebruiken dat contrasteert met de stenen

Witte uitslag (kalkuitbloei)

Witte uitslag bij betonproducten en bakstenen, wordt veroorzaakt door de chemische reactie van cement en water. Hierdoor wordt vrije kalk gevormd wat zich op de oppervlakte van uw sierbestrating afzet. Technisch is dit onvermijdbaar, dit kan gebeuren door het aanmaakwater dat bij de productie wordt gebruikt of later door regenwater. De kalkafzetting gaat reageren met de kooldioxide uit de lucht waardoor een onoplosbaar calcium-Carbonaat ontstaat. Dit is een probleem dat niet te voorkomen is bij betonproducten, door het contact met de lucht, wordt er steeds meer kooldioxide toegevoegd, en wordt het Calcium-carbonaat langzaam omgezet tot calciumhydrogeencarbonaat dat wel in water oplosbaar is. Dit wil zeggen dat te zijner tijd de witte uitslag verdwijnt. Hoe lang dit gaat duren valt moeilijk te zeggen, dat hangt af van de verschillende factoren zoals atmosferische omstandigheden en het gebruik van de bestratingsmaterialen. Dus heb geduld uw sierbestrating zal er straks weer prachtig bij liggen.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan er kalkuitbloei aan de oppervlakte van de betonproducten optreden. Dit fenomeen is eigen aan cement gebonden materialen. Het cement kan een chemische reactie gaan vormen met water waardoor vrije kalk wordt gevormd die zich op de oppervlakte afzet. De kwaliteit en het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloedt, en onder invloed van diezelfde klimatologische omstandigheden en door het dagelijks gebruik van de bestrating, zal deze kalkuitslag na verloop van tijd sterk verminderen en uiteindelijk helemaal verdwijnen. Witte uitslag of te wel Kalkuitbloei kunnen nooit redenen zijn voor weigering van de producten of voor prijsvermindering.

Eventueel zijn er chemische producten te krijgen om kalkuitslag te verwijderen. Volg hierbij wel altijd de gebruiksaanwijzing en probeer altijd een kleine oppervlakte als test, want u gaat met chemische producten aan de slag, dit kan namelijk de steen aantasten.

Quick view